Johnson Brothers

Johnson Brothers

Johnson Brothers var en britisk serviseprodusent og eksportør som ble kjent for sin tidlige introduksjon av " semi-porselen " servise. Det var blant de mest suksessrike Staffordshire keramikkene som produserte servise, mye av det eksportert til USA, fra 1890- til 1960-tallet.  

Selskapets suksess skyldtes delvis dets evne til å identifisere og følge trender som appellerte til kundene i USA, og delvis den høye kvaliteten på designene, produsert av dyktige kunstnere. 

Grunnlagt i 1883, fra 1968 til 2015 opererte det som en del av Wedgwood Group . Etter at Wedgwood Group ble kjøpt opp av Fiskars i 2015, ble produksjonen av Johnson Brothers imidlertid avviklet. 

Johnson fat fra ca.1890

Haddon Hall fat i rosa/rød farge

Del denne siden